Een beerput of beerput is een waterdichte ondergrondse tank en volgens de huidige normen moeten nieuwe beerputten een minimale capaciteit van 18.000 liter hebben. Oudere beerputten zijn bekleed met baksteen of beton, modernere met kunststoffen, polyethyleen of staal. Vuil water wordt opgeslagen tot het moment van verwijdering. Een beerput moet zo worden geplaatst dat er geen gevaar is voor verontreiniging van de watervoorziening, op ten minste 10 m van een waterloop en bij voorkeur niet dichter dan 15 m bij een woning.

Legen van beerputten Gent 2022

Een beerput is een gesloten, volledig omsloten reservoir waarin afvalwater wordt opgevangen en opgeslagen; dit type reservoir behandelt het afvalwater op geen enkele manier. Dit type tank is nuttig voor plaatsen waar er geen toegang tot de riolering is en de bodemomstandigheden ongeschikt zijn voor een septische tank. Als de locatie niet in de buurt van een sloot, beek of oppervlaktewaterafvoer ligt, is de mogelijkheid van een rioolwaterzuiveringsinstallatie uitgesloten.

Het is belangrijk dat de beerputten regelmatig worden geleegd door een geregistreerde afvalverwerker, die het afval op een geregistreerde plaats zal afvoeren. De frequentie van het ledigen van de beerput hangt af van de grootte van de beerput, de grootte van het huishouden en het waterverbruik. Dit kan een maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse lediging zijn. Het is ook belangrijk dat u het niveau in de tank regelmatig controleert – het is een overtreding volgens de volksgezondheidswet van 1936 om de tank te vol te laten lopen. Om ervoor te zorgen dat uw beerput in de best mogelijke conditie blijft, dient u biologisch vriendelijke huishoudelijke schoonmaakmiddelen te gebruiken – laat geen gevaarlijke, ontvlambare vloeistoffen of medicijnen in de tank terechtkomen.

Hoe vaak moet een beerputtank worden geleegd Gent?

Als u een beerput heeft, moet u die regelmatiger laten legen dan een septische tank. Afhankelijk van de grootte van uw eigendom, de grootte van de tank en het aantal bewoners, moet hij maandelijks of driemaandelijks worden geleegd. De beerput kan (en moet) ook worden geleegd op elk willekeurig moment tijdens deze periodes; de algemene aanbeveling voor het legen van een beerput is om de zes weken om de ophoping van vaste stoffen of de mogelijkheid van een overstroming te voorkomen.

Aangezien een beerput geen afvoer heeft, kan het water de tank alleen verlaten door handmatig te worden geleegd door een geregistreerde afvalverwerker. Dit betekent dat een beerput regelmatiger moet worden geleegd dan een septische tank, die jaarlijks moet worden gecontroleerd en geleegd.

Hoe onderhoud ik een beerput Gent 2022?

  • Plaats geen zware voorwerpen over putdeksels. Vermijd ook om over putdeksels te rijden, dat kan schade veroorzaken.
  • Uw beerput zit vol met giftige gassen en afval, daarom mag u het deksel nooit optillen. Het kan verleidelijk zijn om uw beerput te openen om het niveau te controleren, maar dit is uiterst gevaarlijk. U dient altijd een alarmsysteem te gebruiken dat op de juiste manier is aangebracht en wordt onderhouden in uw put.
  • Eventuele lekken moeten worden gedicht zodra ze worden opgemerkt (bijvoorbeeld een dalend vloeistofpeil). Hiervoor moet de tank worden leeggepompt, schoongemaakt en opnieuw worden afgedicht. Als uw beerput van baksteen is, moet hij wellicht opnieuw worden ingegipst, worden afgedicht met waterdichte verf of worden bekleed met glasvezelversterkte kunststof (GVK). Als de tank al van glasvezelversterkte kunststof is, kan hij worden opgelapt, maar als hij gespleten is, is een geheel nieuwe beerputtank misschien de enige oplossing.